• Contact
 • Faculty of Science

  Computer Science Department  
     
  Senior Technical Assistant  
  Sh. Parveen Bansal  
  Ms. Madhu Ticku  
   
  Physics Department : Chemistry Department :
   
  Lab Assistants : Lab Assistants :
  Sh. Jaswant Singh Negi Sh. S.C.Patra
  Sh. Moinuddin Sh. Sudesh K. Yadav
    Sh. Surender Singh
  Sh. Joginder Giri
    Sh. Anil Goel
   
  Lab Attendants : Lab Attendants :
  Sh. Rakesh Kumar Sh. Shiv Shankar Singh
  Sh. Amit Kumar Sh. Srommi Prakash
  Sh. Jitender Singh  
  Sh. Hans Raj Sharma